Algemene voorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, de laatst gedeponeerde versies van onderstaande voorwaarden van toepassing. De voorwaarden kunt u als PDF openen/downloaden door op de links te klikken.

Voor Vervoer:
De Algemene Vervoerscondities (AVC), gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam, ingeval van grensoverschrijdend vervoer van zaken over de weg in aanvulling op het CMR-verdrag.

Voor Exceptioneel Vervoer:
De Algemene Voorwaarden voor Exceptioneel Transport (AVET), gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam.

Voor Kraanverhuur & Hijswerk:
De Algemene Voorwaarden Vereniging Verticaal Transport (AVVVT), gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam.

Voor Op- & Overslag:
De Physical Distribution (PD) Voorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam.

Voor betalingen:
Voor werkzaamheden waarop bovengenoemde voorwaarden niet van toepassing zijn gelden de Transport en Logistiek Nederland (TLN) Algemene Betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage, aktenummer 69/2002.