Afdrukken

Algemene voorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, van toepassing:

Vervoer: De Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC 2002), gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam, ingeval van grensoverschrijdend vervoer van zaken over de weg in aanvulling op het CMR-verdrag AVC 2002. Klik hier

Exceptioneel Vervoer: De Algemene Voorwaarden voor Exceptioneel Transport (AVET), gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam AVET 2002. Klik hier

Kraanverhuur: De Algemene Voorwaarden Vereniging Verticaal Transport 2010 (AV VVT 2010), gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam AV VVT 2010 Nederlands. Klik hier

Verhuur tijdelijke ruimten: De Algemene Huurvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam

Opslag: De Algemene Opslagvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam Algemene Opslagvoorwaarden. Klik hier

Betalingen: Voor werkzaamheden waarop bovengenoemde voorwaarden niet van toepassing zijn gelden de Transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage, aktenummer 69/2002 TLN betalingsvoorwaarden. Klik hier

Met betrekking tot bovenstaande voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing.
De voorwaarden kunt u downloaden of worden u op verzoek toegestuurd.

AV VVT 2010 Nederlands
Algemene Opslagvoorwaarden
AVC 2002
AVET 2002
TLN betalingsvoorwaarden